Technický dozor investora

Technický dozor stavebníka ohlídá provedení vašeho domu

Technický dozor (TDS) je pomoc pro vás, při stavbě Vašeho domu. Dozor vám pomůže ohlídat celý proces výstavby i potřebné doklady a postupy před tím a tím pomůže šetřit Vaše peníze a čas. Cena stavebního dozoru je asi 1% z celkového rozpoštu stavby. Zdá se vám tato částka velká? Již při první kontrole stavebního rozpočtu od dodavatele se Vám může vrátit. TDS vám také pomůže eliminovat případné vady a poruchy domu, které by mohly vzniknout a nebo se projevit až při užívání domu a tím působit negativně na jeho užívání nebo značně zkrátit životnost domu.

Hlavní náplň činnosti technického dozoru:

 • pomoc s výběr dodavatele stavby (posouzení nabídek jednotlivých firem, kontrola technického hlediska)
 • nastudování podkladů pro stavbu, jejich případná úprava a návrhy pro snížení ceny
 • zpracování a nebo úprava smluv s dodavateli
 • možná pomoc s vyřízením stavebního povolení, seznámení se s požadavky dotčených orgánů
 • porady při stavbě svépomocí
 • koordinace předání staveniště zhotoviteli, vedení stavebního deníku za objednatele
 • kontrola dodržování projektové dokumentace, harmonogramu, rozpočtu, plnění díla a smluv
 • kontrola dle pokynů stavebního úřadu – termíny, časové návaznosti a další
 • sledování kvality prováděných prací, používaných materiálu a technologických postupů
 • kontrola dokončených částí, jejich zakrývání
 • účast na kontrolních dnes
 • poradenství při změnách a nepředvídatelných situacích na stavbě
 • fotodokumentace stavby
 • kontrola čerpání financí stavby, rozpočtu a jeho čerpání
 • kontrola faktur, soupisu provedených prací a seznamu víceprací a méněprací
 • účast na kontrolních dnech a při předávání jednotlivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • účast na kolaudačním jednání (bude-li stavba kolaudována) nebo při uvedení stavby do užívání
 • pomoc s případnými reklamacemi

 Cena za služby Technického dozoru stavebníka

Cena za jednu kontrolní návštěvu již od 1 200 Kč (cena je uvedena bez DPH)

Celková cena za provádění technického dozoru stavebníka lze obvykle pořídit již od 35 000 Kč za celou práci na stavbě RD.