Popis standardů

Popis standardů provedení rodinných domů na klíč

V ceně typového RD na klíč naleznete níže uvedené specifikace. Přesnou cenu RD, dle vámi zbolené technologie a vybavení, vám rádi sdělíme. Pro vaše dotazy jsme zde na tel. +420 608 977 650.

V ceně  domu jsou následující práce a činnosti:

 • základové pásy pro výšku hotové základové konstrukce min. 15 cm nad úroveň rostlého terénu, při svažitosti terénu +- 2%
 • zdivo nosné  dle projektové dokumentace
 • překlady nosných stěn dle výpisu v projektové dokumentaci
 • příčky dle projektové dokumentace
 • překlady příček dle výpisu v projektové dokumentaci
 • provedení stropní konstrukce
 • provedení schodiště vnitřního
 • krov dřevěný sbíjený nehoblovaný, dle typové projektové dokumentace, alternativně lze použít sbíjené střešní vazníky
 • betonová krytina Bramac Max v základních barevných odstínech, včetně nároží, hřebenáčů a odvětrávacích tašek, dle technologických zásad pro použití krytiny Bramac Max , pásy hřebene, pásy úžlabí, větrací pásy a pásy proti hmyzu
 • u patrových verzí se střešním oknem- střešní okno VELUX
 • oplechování střechy – úžlabí, závětrné lišty apod. V FeZn v odstínu barvy střech
 • 1 ks anténní střešní tašky bez anténího stožáru, 1 ks tašky pro odvětrání kanalizace
 • okapový systém (žlabové háky, žlaby , svody, kolena , kotlíky) v provedení z FeZn s povrchovou úpravou
 • okapní plech na konci střechy v případě změny krytiny, která tento plech vyžaduje (šindel, eternit) – není ve standardu
 • plastový šestikomorový okenní profil, izolační trojsklo 4-12-4-12-4 , koeficient tepelné prostupnosti U=1,0 W.m-2.K-1
 • klika oken a dveří – bílý plast
 • vnitřní parapety bílé plastové
 • vstupní dveře plastové plné, hladké s hliníkovým prahem rozm. 900×2100 mm
 • plastové rozvody studené a teplé vody
 • PVC rozvody kanalizace (HT potrubí)
 • 1x pračkový sifon a příprava pro napojení pro pračku na studenou vodu vč. 1x rohového ventilu
 • v kuchyni 1x vyvedení pro napojení na kanalizaci pro sifon sdružující dřez a myčku
 • v kuchyni příprava pro napojení 2 x studené vody a 1 x teplé vody zakončené rohovými ventily
 • vyvedení potrubí pro 1 ks zahradního ventilu
 • příprava pro napojení všech zařizovacích předmětů zdravotechniky v objektu dle projektové dokumentace
 • dodávka a montáž zařizovacích předmětů zdravotechniky dle projektové dokumentace (WC kombi Jika Euroline, Vana 160 Jika Riga, plech, Umyvadlo 55cm Jika Euroline, Sprchový kout s vaničkou a zástěnou 80 cm Roltechnik houstun LUX, baterie raf polar – umyvadlová stojánková, vynová nástěnná, sprchová nástěnná)
 • vytýpění el. přímotopy (Jako příplatková možnost je volba jiného systému vytápění – podlahové vytápění a ohřevu TUV)
 • v každé místnosti 1x vývod pro světlo ze stropu
 • vypínače a zásuvky bílé ABB typ Tango
 • počet zásuvek:
 • 2 ks – ložnice, pokoje, pracovny
 • 3 ks – obývací pokoj
 • 2 ks – kuchyň
 • 2 ks – koupelna
 • 2 ks – technická místnost
 • 1 ks – venkovní 220V terasa
 • bytový rozvaděč, včetně vystrojení a popisu
 • revize elektroinstalace
 • vnitřní a vnější omítky stěn
 • laminátové podlahy v materiálové ceně 250,-Kč/m² bez DPH podlahy vč. položení tepelné izolace z polystyrénových desek EPS 100 (přízemní objekty – přízemí 120mm)
 • střešní tepelná izolace z minerální vaty v celkové tloušťce 300 mm Isover DOMO
 • na chodbě poklop  pro přístup na půdu (v nadstandardu)
 • dodávka obkladů a dlažeb v materiálové ceně 300,-Kč/m² bez DPH
 • laminátové podlahy v materiálové ceně 250,-Kč/m² bez DPH

 Tepelná izolace plochých střech a krytina plochých střech

 • izolační polystyrénová deska tl. 300 mm + spádové klíny
 • střešní fólie ALKORPLAN tl. 1,5 mm (za příplatek Firestone)

 

Ke všem výrobkům a specifikacím, které si zákazník zvolí sám, bude k nákupní ceně bez DPH doúčtována provozně výrobní režie ve výši 15 %.

Cena domu na klíč nezahrnuje:

 • nadstandardy
 • kuchyňskou linku
 • přípojky
 • projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení

Připravenost, kterou zajišťuje objednatel – stavebník

 • na pozemku je možnost napojení na el.energii (380V) a vodu, včetně místa napojení (pokud není možné, je v kompetenci stavebníka, aby nejprve nechal zbudovat přípojky IS)
 • je znám geologický profil podloží (geologický průzkum)
 • je proveden hrubý stavební příjezd na parcelu objednatele – stavebníka
 • je provedeno měření půdního radonu

V případě zhoršení či změny geologických a základových poměrů, mající vliv na složitost a náročnost realizace spodní stavby, bude tato skutečnost sdělena objednateli odpovědným zástupcem společnosti . Jedná se zejména o následující skutečnosti:

 • změnu předpokládané únosnosti základové spáry
 • výška hladiny spodní vody
 • výskyt starých stavebních objektů
 • výskyt povrchových vod s nutným odvodněním drenáží
 • výskyt starých podpovrchových skládek
 • svažitost terénu nad 2%
 • vyšší třída těžitelnosti zeminy jak tř. 4
 • přemístění zeminy nad 25m
 • odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku
 • nutnost provádět protiradonová opatření

Zástupce společnosti VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o. sdělí objednateli – stavebníkovi návrh opatření a jeho cenový dopad. Bez odsouhlasení těchto nákladů ze strany objednatele a smluvního podchycení těchto vícenákladů, nebude společnost VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o. práce spojené se zhoršením čí změnou geologických a základových poměrů, tak jak je popsáno výše, s odpovědnou zhotovitelskou firmou realizovat.