Technologie

Výběr materiálů

Při stavbě domu, se před Vámi otevře otázka materiálového řešení celého domu, stejně jako řešení interiérových doplňků – podlah, obkladu, barev a všemožných úprav povrchů.
Zde si Vám dovolíme postupně představit jednotlivé typy materiálů, na které můžete narazit při svém hledání a poradách. Níže také naleznete podrobnější popisy materiálů, které mohou být pro Vás neznáme a přitom jsou velmi kvalitní a stavba z nich bývá překvapivě jednoduchá.

Zdící materiály:

Z materiálů určených pro stavbu vlastního domu Vám podrobněji představíme materiál skořepinových tvárnic Be-tong, lehký zdící prvek Ytong Lambda+  a lepené díly pro dřevostavby Europanel. K dalším materiálům u nás patří pálená cihla Porotherm, Heluz a jejich různé náhražky. Tyto materiály jsou u nás považovány za „standartní“ zdící materiály.  námi preferovaný typ je tvárnice Ytong. Jde především o celkovou technologii, kterou nám Ytong zajišťuje. Je to jediný materiál, který nám dovolue bezproblému provádět zasekávání elektrických vedení, prostupy vody a odpadů bez toho, aby to materiálu uškodolo po stránce statické i estetické. Níže naleznete více informací jak o Ytong domě, tak také o dalších materiálech, které se mohou při stavbě použít.

Ytong dům

Jednou z nejčastěji vybíraných tecnologií pro stavbu úsporného rodinného domu je forma tvárnic Ytong. Máme velmi dobré zkušenosti se stavbou z těchto bloků – jejich typy Lambda+ a Theta mají výborné vlastnosti a samy o sobě již zajišťují ekonomické stavění, bez nutnosti dodatečného zateplení. Tvárnice Ytong se vyznačují nejen perfektními tepelnými vlastnostmi, ale Ytong Dům je také výhodný při realizaci a následně při užívání objektu.
Pokud se rozhodnete stavět dům svépomocí, tak bychom doporučovali, práve pro jednoduchost realizace  tento produkt.
NEJLEPŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI V ZIMĚ I V LÉTĚ
 • Pro dlouhodobé úspory energie
 • Homogenní struktura dává pórobetonu lehkost ale současně také vysokou pevnost v tlaku
 • ve  všech směrech. Tato struktura materiálu umožňuje vytvářet jakékoli atypické tvary pro
 • potřeby moderní architektury.
MASIVNÍ A NEOBYČEJNĚ ODOLNÝ
 • Pro tradicionalisty i modernisty
 • Především výtečná tepelná izolace a  schopnost materiálu dýchat zaručuje stabilní teplotu
 • a vlhkost vzduchu v interiéru.
ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ
 • Pro Vaše zdraví a příjemné vnitřní klima
 • Pórobeton se vyrábí z čistě přírodních surovin – vápno, písek, cement a voda. Díky tomuto
 • složení Ytong neškodí zdraví ani životnímu prostředí při výrobě, zpracování či používání.
ČISTĚ PŘÍRODNÍ A EKOLOGICKÝ
 • Pro milovníky přírody
 • Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci a  bez velké námahy a  s  minimálním odpadem je
 • možné přímo na stavbě připravovat potřebné přířezy. S pomocí systémového nářadí je jednoduché vytvořit prostor pro instalační drážky nebo otvory pro zásuvky a vypínače.
SNADNO ZPRACOVATELNÝ
 • Pro kutily i profesionály
 • Pórobeton je masivní stavební materiál s  uzavřenou pórovitou strukturou. Díky velkému
 • počtu vzduchových pórů dobře absorbuje zvuk.
DOSTATEČNÁ ZVUKOVÁ IZOLACE
 • Pro Váš klidný spánek
 • Se svou čistě minerální skladbou se pórobeton řadí k nehořlavým stavebním materiálům.

BE-TONG tvárnice

Představujeme Vám u nás zcela novou konstrukci a koncepci stavby domu, v západní Evropě však běžně používanou již desítky let. Jedná se o zdicí systém „z tenkostěnných, skořepinových betonových tvárnic nové generace“ v kombinaci s „Izolačním sendvičovým komplexem“.

Velmi zkratkovitě lze postup výstavby definovat tak, že se nejdříve postaví nosné zdi o tloušťce 20 cm z tenkostěnných – skořepinových betonových tvárnic, pak se provedou instalační rozvody a nakonec se zevnitř nalepí izolační sendvičový komplex, který zabezpečí tepelnou izolaci domu.

Co přispělo k tomu, že se uvedený stavební systém stal v západní Evropě dominantním?

Dům je zde hodnocen ze 3 funkčních hledisek, pochopitelně vždy v kombinaci s hlediskem finančním.

1. hledisko: Boj proti tepelným ztrátám.

Vzhledem ke skutečnosti, že běžné zdící materiály nejsou schopny plnit současné vysoké požadavky na tepelnou izolaci (např. pálené cihly mají velmi malou tepelně izolační schopnost), řeší se tepelně izolační nedostatečnost zdiva zaizolováním domu zcela nezávisle „Izolačním sendvičovým komplexem“ o velké izolační schopnosti. Tepelná izolace domů se v západní Evropě volí enormní, několikanásobně větší, než je v české republice obvyklá. Tepelný režim v domech se neřeší nežádoucí akumulací tepla. Tepelně izolační komplex je přilepen zevnitř domu a tvoří souvislou izolační vrstvu eliminující veškeré tepelné mosty. Systém, který dokonale tepelně izoluje a minimálně akumuluje teplo, umožňuje velmi úsporné vytápění, jehož délka se omezuje pouze na dobu pobytu v domě. Otop v domě začíná příchodem a končí odchodem obyvatel domu či bytu. Takový úsporný režim vytápění v kombinaci s vysokým tepelným odporem tepelně izolačního komplexu skýtá záruku významných úspor nákladů na teplo.

2. hledisko: Investiční náklady.

Jedná se o to, jak postavit co nejkvalitnější stavbu za co nejméně peněz. Můžete libovolně srovnávat různé stavební systémy, ale nedostanete se k tak nízkým cenovým relacím, které nabízíme. To je také hlavní důvod, proč je tento systém používán stále častěji v celé Evropě a dokonce i v celém světě – v Číně, Indii, Africe, Kanadě, Jižní i Severní Americe.

3. hledisko: Odolnost proti povětrnosti a chátrání stavby.

V západní Evropě je zvykem ručit za kvalitu a barevnou stálost fasády 10 i více let. Tak dlouhou záruku může dát stavitel tehdy, když je dům postaven z betonových, prakticky nenasákavých tvárnic nové generace. Betonové tvárnice se nerozhasí, nepraskají, nedrolí (čím je beton starší, tím je tvrdší),nenasákávají vodou, neprostupuje ani nestoupá jimi vlhkost. Zůstávají suché, netrhají se mrazem, a to i když jsou volně vystaveny povětrnostním vlivům, jako například ploty, protihlukové bariéry apod… Oproti tomu musíme připomenout malou pevnost hliněných cihel, či pórobetonů a především jejich obrovskou nasákavost, s kterou je nutné neustále složitě bojovat.

Více informací najdete na www.be-tong.cz