Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – realizace domu na klíč

Obchodní podmínky při realizaci rodinných domů, se řídí dle smlouvy o dílo, která je zpracována individuálně. Tyto podmínky a celá SoD respektuje platné právní předpisy.

Pro více informací o možnosti stavby domu na klíč, nebo svépomocí se informujte na tel. +420 608 977 650.

Obchodní podmínky – projektová dokumentace

Úvod

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné při objednání a koupi typové projektové dokumentace a dalších projektů a služeb, které společnost VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o. nabízí.
Typová projektová dokumentace od společnosti VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o. slouží (po doplnění osazení do terénu a průkazu Energetické náročnosti budovy , které nelze vyprojektovat jako typové) dle vyhlášky č.499/2009 Sb. pro zahájení stavebního řízení.

I. Objednávka projektové dokumentace

Objednávku projektové dokumentace přijímáme pouze v písemné formě prostřednictvím objednávky, vyplněné objednatelem a zaslané emailem a následně korespondenčně na adresu zhotovitele VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o., Kozlovice 922, 739 47 Kozlovice.

II. Záloha a platební podmínky

Záloha na jednotlivý typ dokumentace Výše zálohy
Projekt domu 10 000 Kč
Osazení domu na pozemek 5 000 Kč
Průkaz ENB 4 000 Kč

Platbu zálohy na dokumentaci je možné realizovat:

  1. převodem přes internet banking; úhrada zálohy na účet
  2. platbou v hotovosti v kanceláři společnosti

Ve všech případech bude objednávka akceptovaná až po uhrazení zálohy za dokumentaci. Uhrazením zálohy se rozumí den přijetí platby na účet společnosti, resp. den přijetí platby v hotovosti na adrese kanceláře VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o., Kozlovice 922, 739 47 Kozlovice.

III. Storno objednávky

Stornování objednávky projektové dokumentace je možné do 48 hodin od přijetí zálohy na účet společnosti nebo přijetí hotovosti v kanceláři firmy. V případě stornování zakázky objednatelem po 48 hodinách od přijetí zálohy propadá uhrazená záloha ve stanovené výši společnosti VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o.
Stornování po převzetí vypracované dokumentace na pobočkách společnosti nebo při doručení dopravní službou není možné. Zakázka, která má být doručena prostřednictvím České pošty, která bude poštou vrácena jako nevyzvednutá v řádném termínu a tedy nedoručená, bude 30 dnů po jejím vrácení považována za stornovanou a dokumentace bude skartována. Zakázka, která měla být po dokončení vyzvednuta v kanceláři firmy VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o. nepřevzatá do 30 dní od dokončení se považuje za stornovanou a dokumentace bude skartována. Objednatel je povinnen za nevyzvednutou dokumentaci uhradit plnou částku.

IV. Dodání projektové dokumentace

Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumentace České poště, s.p. nebo den osobního převzetí projektu v sídle společnosti. Projektová dokumentace se zákazníkovi zasílá na dobírku jako obchodní balík.
Na vybranou dokumentaci garantujeme termín dodání 15 pracovních dnů. Tato dokumentace je na webových stránkách www.dum-levne.cz. U individuálních projektů  je prodloužený termín dodání. O přesném termínu dodání projektové dokumentace bude zákazník informován nebo se může informovat přímo prostřednictvím telefonu 739 057 193.

V. Paré projektové dokumentace rodinného domu navíc

K projektové dokumentaci je možné doobjednat paré (sady kompletního projektu ) navíc. Cena jednoho paré navíc činí 2 000,- Kč u projektu na www.dum-levne.cz . Paré navíc je možné doobjednat také dodatečně do 3 měsíců od objednávky základní dokumentace. V případě potřeby více paré, uvede objednatel tuto skutečnost do objednávky a uvede počet paré navíc.
Termín dodání je 14 pracovních dní. Paré zasíláme na dobírku anebo si jej můžete osobně převzít v sídle společnosti.
Projektové dokumentace společnosti VALMEKO – STAVEBNÍ s.r.o. jsou autorsky chráněny, kopírování bez souhlasu autora díla není povolené.

VI. Ceny projektové dokumentace a služeb

Ceny za projektovou dokumentaci a nabízené služby jsou uváděny včetně 15% DPH.
Ceny za provedené úpravy v projektové dokumentaci budou stanoveny individuálně dle rozsahu požadovaných úprav a změn. Tyto ceny budou oznámeny objednateli předem a po jeho potvrzení zapracovány do objednávky.

VII. Reklamace, odpovědnost za vady

O reklamaci projektu nás neprodleně písemně informujte zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti, případně na e-mailu: valmeko@email.cz.
Vaše reklamace bude prošetřena, vydán písemný zápis o přijetí reklamace a individuálně řešena. Reklamace bude vyřízena ihned, bez odkladů. V nejasných a složitých případech během 3 pracovních dnů. Reklamace bude při jejím nároku odstraněna nejpozději do 30-ti dnů. Pokud bude lhůta bez odpovědi delší, má objednatel stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O celkovém průběhu reklamace budete písemně informováni a to při jejím uznání, stejně jako o případných důvodech neuznání reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.